Op zoek naar de woorden, het geluid en de beelden die het meest passen bij hoe je je voelt en wat iets voor je betekent... Dat hoef je niet alleen te doen...

Als je een dierbare verliest dan is het afscheid definitief. Allerlei emoties rondom rouw en verlies kunnen je overvallen. Aan de andere kant moet er ook een hoop geregeld worden. Wordt het een crematie of een begrafenis? Hoe kun je iedereen bereiken voor dit afscheid? De uitvaart wordt georganiseerd door de uitvaartleider. 

Als ritueelbegeleider zorg ik voor de sociaal-emotionele, spirituele en creatieve begeleiding en inhoud. Het is fijn en belangrijk als nabestaanden ruimte hebben om op eigen wijze uiting te geven aan dit verdriet en allerlei andere emoties en gevoelens.

Als ritueelbegeleider ondersteun ik jou/jullie om hier inhoud en vorm aan te geven.

Een overlijden kun je niet plannen. Een uitvaart komt eigenlijk altijd onverwacht. Soms ben ik niet beschikbaar. Ik heb een netwerk van liefdevolle ritueelbegeleiders, aan wie ik graag doorverwijs. In de regio Utrecht/midden Nederland is dat 

Nelleke Posthumus-Meyes

Ritueel- en Uitvaartbegeleider

Rituelen bij Afscheid

Wil je met mij op zoek

naar jouw rode draad?